Versenykiírás Úszás 2021/2022 I-II. korcsoport

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Úszó Diákolimpia® Döntő 2022.
                                           V E R S E N Y K I Í R Á S 
                                   2022. február 12. (szombat) 10.00 óra.
                                             I –II. Korcsoport.  

  A verseny helye:
  Mátészalka Városi Uszoda, 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 2/A.
  Medence méret: 13,5 x 25m, 5 pályás medence. Vízmélység: 1,80 m. Vízhőmérséklet: 24 - 27 °C. Ideje: 2022. február 12. (szombat) 10.00 óra. Melegítés: 9.00-tól!

  A verseny rendezője:
  Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület.

  Versenybíróság:

  Elnök:                           Szondy György Csaba, országos minősítésű versenybíró.
  Titkár, versenyiroda vezető: Cseh Imre,                          I osztályú minősítésű versenybíró.

  A verseny célja:
  a.) Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
  b.) Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportággal megismerkedő fiatalok részére.
  c.) Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
  kialakítása, elmélyítése.
  d.) A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének kialakítása.
  e.) A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat a diákversenyen.

  A verseny résztvevői:
  I.  korcsoport:                         2013-ban vagy később született tanulók-;
  II. korcsoport:                        2011-2012-ben született tanulók.
  Váltóversenyben: nemenként a II. korcsoportba tartozó, 2011-2012-ben született tanulók.

  A lebonyolítás rendje: Melegítés kezdete: 900 óra. Ünnepélyes megnyitó:945. óra.                                                      Versenykezdés:1000 óra.

  Az I. és II. kcs. tanulóit külön értékeljük és külön díjazzuk.
  Versenyszámok és azok sorrendje: 
  1./        50 m fiú gyorsúszás               I.   korcsoport  (2013-ban vagy később született tanulók) 
  2./        50 m fiú gyorsúszás               II.  korcsoport  (2011-2012-ben született tanulók)

  3./        50 m leány gyorsúszás           I.   korcsoport  (2013-ban vagy később született tanulók)
  4./        50 m leány gyorsúszás         II.  korcsoport.  (2011-2012-ben született tanulók) 
  EREDMÉNYHIRDETÉS
  5./        50 m fiú mellúszás                  I.   korcsoport  (2013-ban vagy később született tanulók)
  6./        50 m fiú mellúszás      II.  korcsoport   (2011-2012-ben született tanulók)
  7./        50 m leány mellúszás             I.   korcsoport  (2013-ban vagy később született tanulók) 8./      50 m leány mellúszás           II.  korcsoport  (2011-2012-ben született tanulók) 
  EREDMÉNYHIRDETÉS
  9./        50 m fiú hátúszás                    I.   korcsoport. (2013-ban vagy később született tanulók) 10./         50 m fiú hátúszás                        II.  korcsoport  (2011-2012-ben született tanulók)

  11./      50 m leány hátúszás   I.   korcsoport  (2013-ban vagy később született tanulók)  
  12./      50 m leány hátúszás   II.  korcsoport  (2011-2012-ben született tanulók)
  EREDMÉNYHIRDETÉS
  13. /     4×50 m fiú gyorsváltó            II. korcsoport  (2011-2012-ben született tanulók)      
  14./      4×50 m leány gyorsváltó       II. korcsoport  (2011-2012-ben született tanulók)

  EREDMÉNYHIRDETÉS.

  Felversenyzés:
  Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.

  Az I. korcsoportban egy versenyző legfeljebb 2 versenyszámban indulhat.  

  A II. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat.  

  A váltószámokban egy iskola egy csapatot indíthat.

  Nevezés:
  Nevezni a megyei versenyre az MDSZ honlapján található nevezési lapon lehet.  www.mdsz.hu.
  Nevezési határidő: 2022. február 07. (hétfő) 24.00 óra.
  H
  atáridőn túli nevezéseket nem fogadunk el.


  Igazolási dokumentumok:

  A Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláirt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal.


  A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi (iskola vagy sportorvosi) igazolásnak kell szerepelnie. Iskolák összevonása, illetve nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni.

  Diákigazolvány hiánya esetén az igazolás egyéb módja:

  Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított es lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási (a tanulói jogviszony szünetelése eseten az iskola nyilvántartásában való szereplésről kiállított) igazolás bemutatása (amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges).

  Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK rendszer) specifikációinak megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. es VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező.

   

  A fent előirt dokumentumok bemutatásának hiányában az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja nem vehet reszt a versenyen. A kísérő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot vagy megbízó levelet.

  A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványukat (tajkártya) vagy annak másolatát.

  Kísérő részvételének kötelezettsége és feltételei:

  Az Úszó Diákolimpia versenyein az egyéni versenyzők es a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel (a továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon vagy külön megbízólevélben írásban megbízott. A kísérő az adott versenyen versenyzőként nem szerepelhet.

  A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult reszt venni.


  Díjazás:
  Versenyszámonként, nemenként, korcsoportonként az I.  - II. -  III helyezettek éremdíjazásban részesülnek.

   

  A megyei döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet ún. „szétúszással” kell eldönteni!

  Óvás: Az óvási szándékot a versenyszám eredményének hivatalos közzététele, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutását követően haladéktalanul be kell jelenteni, míg a részletes óvást ezen időpontot követő fél órán belül kell írásban megtenni.


  Figyelem! Az óvást a versenybizottságnak 2 órán belül el kell bírálnia.

  Időmérés, rajt:

  A versenyen kézi időmérés történik, és – igazodva az MDSZ ORSZÁGOS DÖNTŐJÉHEZ: az egy rajt szabály kerül alkalmazásra.


  Költségek:
  A verseny rendezési-, díjazási költségeit a rendezők, egyéb költségeket a résztvevők fedezik.

  Országos döntő ideje: 2022. március 19. (szombat). Helye: Debrecen.


  Egyebek: 

  Az Úszás Megyei Diákolimpia döntőn versenyzőkön (rajtlista alapján), hivatalos kísérőkön (testnevelő tanár/edző), szervezőkön és közreműködön kívül más személy nem vehet részt.

  A versenyzők, hivatalos kísérők (testnevelő tanár/edző), szervezők és közreműköd számára – a sporttevékenység időszakot kivéve – kötelező a maszk viselése.

   

  Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak.

   

  Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® Versenyszabályzata” és a Magyar Úszó Szövetség hatályos szabályai érvényesek.

  Nyíregyháza, 2022. január 18.  © 2024 szszbdiaksport.hu. Minden jog fenntartva.