Versenykiírás Úszás 2021/2022 III-VI. korcsoport

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Úszó Diákolimpia® Döntő 
 2022.
V E R S E N Y K I Í R Á S 


III., IV., V-VI. korcsoport ,,B” kategória

A verseny rendezője: Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

A verseny célja:

a.) Az úszás sportág versenyszámainak megismertetése az iskoláskorú tanulók körében.

b.) A sportág utánpótlás nevelésének-oktatásának minél szélesebb körben való kialakítása, megvalósítása.

c.) Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportág versenyszámaiban jártasságot és készséget szerzett fiatalok részére.

d.) Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.

e.) A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.

f.) A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen

 

A verseny helye: Nyíregyháza EISSMANN Városi Sportuszoda 50 m-es versenymedence

 A verseny Ideje: 2022. február 06. (vasárnap) 10.00 óra. Melegítés: 9.00 óra

Versenybíróság:
Elnök:
                                               Szondy György Csaba,           országos minősítésű versenybíró.
Titkár, versenyiroda vezető:
         Cseh Imre,                              I osztályú minősítésű versenybíró.

 

A verseny résztvevői, korcsoportok:

Egyéni versenyben kategóriánként és nemenként

a III. korcsoportba tartozó,                           2009-2010-ban született tanulók-,

a IV. korcsoportba tartozó,                           2007-2008-ban született tanulók-;

az V-VI. korcsoportba tartozó                       2002-2006-ben született tanulók.


Váltóversenyben kategóriánként és nemenként

a III. korcsoportba tartozó,                           2009-2010-ban született tanulók -;

a IV. korcsoportba tartozó,                           2007-2008-ban született tanulók-;

az V-VI. korcsoportba tartozó                       2002-2006-ben született tanulók.

 

Korcsoportonként, nemenként, kategóriánként egy versenyző két egyéni - és a váltó-számban indulhat.

Felversenyzés:

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, kivéve a 2007-ben született tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek részt.

Korlátozás: A III., IV., V- VI. korcsoport versenyén azok a versenyzők indulhatnak, akik 2019. szeptember 01. és 2021. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes verseny-engedéllyel nem rendelkeztek.

 

Országos döntő -  időpontja és helye:
III. és IV. korcsoport „B” kategória:  2022. március 20. (vasárnap), Debrecen.

V-VI. korcsoport „B” kategória:         2022. március 19. (szombat),  Debrecen.

 

Versenyszámok és sorrendje(III.- IV.- ill. V.- VI. korcsoport):

1./       100 m fiú gyorsúszás            III. korcsoport:            2009-2010-ben született tanulók.
2./       100 m fiú gyorsúszás            IV. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.   
3./       100 m fiú gyorsúszás            V-VI. korcsoport:        2002-2006-ban született tanulók.   
4./       100 m leány gyorsúszás        III. korcsoport:            2009-2010-ben született tanulók.   
5./       100 m leány gyorsúszás        IV. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.   
6./       100 m leány gyorsúszás        V-VI. korcsoport:        2002-2006-ban született tanulók.   
EREDMÉNYHIRDETÉSEK - GYORSÚSZÁS

7./       100 m fiú mellúszás               III. korcsoport:            2009-2010-ben született tanulók.   
8./       100 m fiú mellúszás               IV. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.   
9./       100 m fiú mellúszás               V-VI. korcsoport:        2002-2006-ban született tanulók.   
10./     100 m leány mellúszás         III. korcsoport:            2009-2010-ben született tanulók.   

11./     100 m leány mellúszás         IV. korcsoport:            2007-2008-ban született tanulók.   

12./     100 m leány mellúszás         V-VI. korcsoport:        2002-2006-ban született tanulók. EREDMÉNYHIRDETÉSEK - MELLÚSZÁS

13./     100 m fiú hátúszás               III. korcsoport:            2009-2010-ben született tanulók.
14./     100 m fiú hátúszás               IV. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.
15./     100 m fiú hátúszás               V-VI. korcsoport:        2002-2006-ban született tanulók.
16./     100 m leány hátúszás           III. korcsoport:            2009-2010-ben született tanulók.
17./     100 m leány hátúszás           IV. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.
18./     100 m leány hátúszás           V-VI. korcsoport:        2002-2006-ban született tanulók.
EREDMÉNYHIRDETÉSEK - HÁTÚSZÁS

Figyelem! A váltószámokban korcsoportonként, nemenként egy iskola egy csapatot indíthat.

  1. / 4×50 m fiú gyorsváltó          III. korcsoport:            2009-2010-ben született tanulók.
    20. /    4×50 m fiú gyorsváltó            IV. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.
  2. / 4×50 m fiú gyorsváltó- V-VI.  korcsoport:       2002-2006-ban született tanulók.

22./     4×50 m leány gyorsváltó       III. korcsoport:            2009-2010-ben született tanulók.
23./     4×50 m leány gyorsváltó       IV. korcsoport:            2007-2008-ban született tanulók.

24./     4×50 m leány gyorsváltó       V-VI. korcsoport:        2002-2006-ban született tanulók.

EREDMÉNYHIRDETÉSEK – VÁLTÓK

 

    Figyelem! Az „A” kategóriás verseny a MÚSZ szervezésében kerül megvalósításra, ezért a versenykiírás csak a „B” kategóriás versenyeket tartalmazza.

Nevezés:
Nevezni a megyei versenyre az MDSZ honlapján található nevezési lapon lehet:  www.mdsz.hu .
Nevezési határidő: 2022. január 31. (hétfő) 24.00 óra.

Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk el. A nevezési lapon a versenyző legjobb időeredmé-nyének megjelenítése esetén a futambeosztás erősorrend szerint történik.

A lebonyolítás rendje: Melegítés kezdete: 900 óra. Ünnepélyes megnyitó:945. óra.                                                      Versenykezdés:1000 óra.

A különböző korcsoportú versenyzőket együtt indítjuk, de külön értékeljük, díjazzuk.

Igazolási dokumentumok:

A Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláirt es pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal.

A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi (iskola vagy sportorvosi) igazolásnak kell szerepelnie. Iskolák összevonása, illetve nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni.

 

Diákigazolvány hiánya esetén az igazolás egyéb módja:

Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított es lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási (a tanulói jogviszony szünetelése eseten az iskola nyilvántartásában való szereplésről kiállított) igazolás bemutatása (amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges).

Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK rendszer) specifikációinak megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. es VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező.

 

A fent előirt dokumentumok bemutatásának hiányában az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja nem vehet reszt a versenyen. A kiserő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot vagy megbízó levelet.

Kísérő részvételének kötelezettsége és feltételei:

Az Úszó Diákolimpia versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel (a továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon vagy külön megbízólevélben írásban megbízott.

A kísérő az adott versenyen versenyzőkent nem szerepelhet.

A fenti feltételeknek megfelelő kiserő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.

Díjazás: Versenyszámonként, nemenként, korcsoportonként az I. - II. -  III helyezettek éremdíjazásban részesülnek.

A megyei döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet ún. „szétúszással” kell eldönteni!

Óvás:
Az óvási szándékot a versenyszám eredményének hivatalos közzététele, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutását követően haladéktalanul be kell jelenteni, míg a részletes óvást ezen időpontot követő fél órán belül kell írásban megtenni.

Az óvást a versenybizottságnak 2 órán belül el kell bírálnia.

Időmérés, rajt:

A versenyen elektromos időmérés történik, és – igazodva az MDSZ ORSZÁGOS DÖNTŐJÉHEZ: az egy rajt szabály kerül alkalmazásra.


Költségek: A verseny rendezési-, díjazási költségeit a rendezők, egyéb költségeket a résztvevők fedezik.

Egyebek: 

Az Úszás Megyei Diákolimpia döntőn versenyzőkön, hivatalos kísérőkön (testnevelő tanár/edző), szervezőkön és közreműködön kívül más személy nem vehet részt.

A versenyzők, hivatalos kísérők (testnevelő tanár/edző), szervezők és közreműködök számára – a sporttevékenység időszakot kivéve – kötelező a maszk viselése.

 

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak.

 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® Versenyszabályzata” és a Magyar Úszó Szövetség hatályos szabályai érvényesek.

Nyíregyháza, 2022. január 19.