2019/20. Úszás III-VI. korcsoport versenykiírása

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Úszó Diákolimpia® Döntő 
   2020.
  V E R S E N Y K I Í R Á S 

      III.  -; IV. -;  és   V. - VI. korcsoport
      Figyelem! A Magyar Úszó Szövetséggel történt megegyezés alapján az „A” kategóriás verseny a MÚSZ szervezésében kerül megvalósításra – így a mi versenykiírásunk csak a „B” kategóriás versenyeket tartalmazza.

  A verseny rendezője:  Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület.

  A verseny helye: Mátészalka Városi Uszoda, 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 2/A.
  Medence méret: 13,5 x 25m. Vízmélység: 1,80 m. Vízhőmérséklet: 24 - 27 °C.

   

  Ideje: 2020. február 01. (szombat) 10.00 óra. Melegítés: 9.00 óra

  Versenybíróság:
  Elnök:
                                      Szondy György Csaba,           országos minősítésű versenybíró.
  Titkár, versenyiroda vezető:
           Szurovcsják Ádám,                országos minősítésű versenybíró.


  A verseny célja:

  a.) Az úszás sportág versenyszámainak megismertetése az iskoláskorú tanulók

  körében.

  b.) A sportág utánpótlás nevelésének-oktatásának minél szélesebb körben való kialakítása, megvalósítása.

  c.) Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportág versenyszámaiban jártasságot és készséget szerzett fiatalok részére.

  d.) Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.

  e.) A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.

  f.) A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen


  A verseny résztvevői, k
  orcsoportok:
  Egyéni versenyben kategóriánként és nemenként

  a III. korcsoportba tartozó,                           2007-2008-ban született tanulók-,

  a IV. korcsoportba tartozó,                           2005-2006-ban született tanulók-;

  az V-VI. korcsoportba tartozó                       2000-2004-ben született tanulók.


  Váltóversenyben kategóriánként és nemenként

  a III. korcsoportba tartozó,                           2007-2008-ban született tanulók -;

  a IV. korcsoportba tartozó,                           2005-2006-ban született tanulók-;

  az V-VI. korcsoportba tartozó                       2000-2004-ben született tanulók.

   

  Korcsoportonként, nemenként, kategóriánként egy versenyző két egyéni -  

  és a váltószámban indulhat.

  Felversenyzés:

  Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges,

  kivéve a 2005-ben született tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein

  indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek

  részt.

   

  Korlátozás: A III., IV., V- VI. korcsoport ezen versenyén azok a versenyzők indulhatnak, akik 2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek.

   

  Országos döntő -  időpontja és helye:
  III. és IV. korcsoport:             2020. március 15. (vasárnap), Budapest.

  V-VI. korcsoport:                2020. március 14. (szombat),  Budapest.

   

  Versenyszámok és sorrendje(III.- IV.- ill. V.- VI. korcsoport):

  1./       100 m fiú gyorsúszás            III. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.
  2./       100 m fiú gyorsúszás            IV. korcsoport:           2005-2006-ban született tanulók.         
  3./       100 m fiú gyorsúszás            V-VI. korcsoport:        2000-2004-ben született tanulók.         
  4./       100 m leány gyorsúszás        III. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.         
  5./       100 m leány gyorsúszás        IV. korcsoport:           2005-2006-ban született tanulók.         
  6./       100 m leány gyorsúszás        V-VI. korcsoport:        2000-2004-ben született tanulók.         
  EREDMÉNYHIRDETÉSEK - GYORSÚSZÁS

  7./       100 m fiú mellúszás              III. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.         
  8./       100 m fiú mellúszás              IV. korcsoport:           2005-2006-ban született tanulók.         
  9./       100 m fiú mellúszás              V-VI. korcsoport:        2000-2004-ben született tanulók.         
  10./     100 m leány mellúszás         III. korcsoport:            2007-2008-ban született tanulók.         

  11./     100 m leány mellúszás         IV. korcsoport:            2005-2006-ban született tanulók.         

  12./     100 m leány mellúszás         V-VI. korcsoport:        2000-2004-ben született tanulók. EREDMÉNYHIRDETÉSEK - MELLÚSZÁS

  13./     100 m fiú hátúszás               III. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.
  14./     100 m fiú hátúszás               IV. korcsoport:           2005-2006-ban született tanulók.
  15./     100 m fiú hátúszás               V-VI. korcsoport:        2000-2004-ben született tanulók.
  16./     100 m leány hátúszás           III. korcsoport:           2007-2008-ban en született tanulók.
  17./     100 m leány hátúszás           IV. korcsoport:           2005-2006-ban született tanulók.
  18./     100 m leány hátúszás           V-VI. korcsoport:        2000-2004-ben született tanulók.
  EREDMÉNYHIRDETÉSEK - HÁTÚSZÁS

  Figyelem! A váltószámokban korcsoportonként, nemenként egy iskola egy csapatot indíthat.

  1. / 4×50 m fiú gyorsváltó          III. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.
   20. /   4×50 m fiú gyorsváltó            IV. korcsoport:           2005-2006-ban született tanulók.
  2. / 4×50 m fiú gyorsváltó- V-VI.  korcsoport:       2000-2004-ben született tanulók.

  22./    4×50 m leány gyorsváltó       III. korcsoport:           2007-2008-ban született tanulók.
  23./    4×50 m leány gyorsváltó       IV. korcsoport:           2005-2006-ban született tanulók.

  24./    4×50 m leány gyorsváltó       V-VI. korcsoport:        2000-2004-ben született tanulók.
  EREDMÉNYHIRDETÉSEK - VÁLTÓK

  Nevezés:
  Nevezni a megyei versenyre az MDSZ honlapján található nevezési lapon lehet:  www.mdsz.hu .
  Nevezési határidő: 2020. január 23. (csütörtök) 16.00 óra.

  Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk el. A nevezési lapon a versenyző legjobb időeredményének megjelenítése esetén a futambeosztás erősorrend szerint történik.

  A lebonyolítás rendje: Melegítés kezdete: 900    óra.             

  Ünnepélyes megnyitó:945. óra.                                                      Versenykezdés:1000 óra.

  A különböző korcsoportú versenyzőket együtt indítjuk, de külön értékeljük, díjazzuk.

  Igazolási dokumentumok:
  A Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláirt es pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal.

  A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi (iskola vagy sportorvosi) igazolásnak kell szerepelnie. Iskolák összevonása, illetve nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni.

  Diákigazolvány hiánya esetén az igazolás egyéb módja:
  Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított es lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási (a tanulói jogviszony szünetelése eseten az iskola nyilvántartásában való szereplésről kiállított) igazolás bemutatása (amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges).

  Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK rendszer) specifikációinak megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. es VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező.

   

  A fent előirt dokumentumok bemutatásának hiányában az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja nem vehet reszt a versenyen. A kiserő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot vagy megbízó levelet.

  Kísérő részvételének kötelezettsége és feltételei:

  Az Úszó Diákolimpia versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel (a továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon vagy külön megbízólevélben írásban megbízott.

  A kísérő az adott versenyen versenyzőkent nem szerepelhet.  A fenti feltételeknek megfelelő kiserő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult reszt venni.

  Díjazás:
  Versenyszámonként, nemenként, korcsoportonként az I. - II. -  III helyezettek éremdíjazásban részesülnek. A megyei döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet ún. „szétúszással” el kell dönteni!

  Óvás:
  Az óvási szándékot a versenyszám eredményének hivatalos közzététele, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutását követően haladéktalanul be kell jelenteni, míg a részletes óvást ezen időpontot követő fél órán belül kell írásban megtenni.)

  Az óvást a versenybizottságnak 2 órán belül el kell bírálnia.

  Időmérés, rajt:
  A versenyen kézi időmérés történik, és – igazodva az MDSZ ORSZÁGOS DÖNTŐJÉHEZ: az egy rajt szabály kerül alkalmazásra.


  Költségek:
  A verseny rendezési-, díjazási költségeit a rendezők, egyéb költségeket a résztvevők fedezik.

  Egyebek: 
  A versenyzők a hivatalos kísérőkkel ingyen bemehetnek az uszodába. További kísérőknek látogató jegyet kell vásárolniuk. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak.

  Egyéb vitás kérdésekben a Magyar Úszó Szövetség hazai versenyszabályai érvényesek.

  Üdvözlettel:
  Vasváry Zoltán
  SZ. SZ. B. Megyei Úszó Diákolimpia®
  szakág felelős 2012 – 2020.
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  
  +36 30 32 28 638.

     © 2024 szszbdiaksport.hu. Minden jog fenntartva.