Úszás III-VI. korcsoport

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Úszó Diákolimpia 2019.
V E R S E N Y K I Í R Á S       
III.  - IV. -  V. - VI. Korcsoport 
 
 
   Figyelem! A Magyar Úszó Szövetséggel történt megegyezés alapján az „A” kategóriás verseny a MÚSZ szervezésében kerül megvalósításra – így a mi versenykiírásunk csak a „B” kategóriás versenyeket tartalmazza.
 
 
A verseny rendezője:   Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület.  
A verseny helye: Mátészalka Városi Uszoda, 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 2/A. 
Medence méret: 13,5 x 25m. Vízmélység: 1,80 m. Vízhőmérséklet: 24 - 27 °C. 
Ideje: 2019. január 26. (szombat) 10.00 óra. Melegítés: 9.00 óra 
 
Versenybíróság: 
Elnök:     Szondy György Csaba,   országos minősítésű versenybíró.
Titkár, versenyiroda vezető:  Mokos László,   országos minősítésű versenybíró. 
 
A verseny célja: 
a.) Az úszás sportág versenyszámainak megismertetése az iskoláskorú tanulók  körében.
b.) A sportág utánpótlás nevelésének-oktatásának minél szélesebb körben való kialakítása, megvalósítása. 
c.) Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportág versenyszámaiban jártasságot és készséget szerzett fiatalok részére.
d.) Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
e.) A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
f.) A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen 
 
A verseny résztvevői, korcsoportok:
Egyéni versenyben kategóriánként és nemenként
a III. korcsoportba tartozó,    2006-2007-ben született tanulók-,
a IV. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben született tanulók-;
az V-VI. korcsoportba tartozó 1999-2003-ban született tanulók.  
Váltóversenyben kategóriánként és nemenként
a III. korcsoportba tartozó,    2006-2007-ben született tanulók -; 
a IV. korcsoportba tartozó,    2004-2005-ben született tanulók-; 
az V-VI. korcsoportba tartozó   1999-2003-ban született tanulók. 
 
Korcsoportonként, nemenként, kategóriánként egy versenyző két egyéni -   és a váltószámban indulhat. 
 
Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, kivéve a 2004-ben született tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek részt. 
 
Korlátozás:
A III., IV., V- VI. korcsoport ezen versenyén azok a versenyzők indulhatnak, akik 2016. szeptember 01. és 2018. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek. 
 
Országos döntő -  időpontja és helye:  
 
III. és IV. korcsoport:    2019. március 10. (vasárnap),
Győr. V-VI. korcsoport:   2019. március 09. (szombat), Győr. 
 
Versenyszámok és sorrendje: (III.-  IV.- V.- VI. Korcsoport):  
 
1./  100 m fiú gyorsúszás         III. korcsoport:  2006-2007-ben született tanulók.
2./  100 m fiú gyorsúszás         IV. korcsoport:  2004-2005-ben született tanulók. 
3./  100 m fiú gyorsúszás         V-VI. korcsoport:  1999-2003-ban született tanulók.   
4./  100 m leány gyorsúszás     III. korcsoport:  2006-2007-ben született tanulók. 
5./  100 m leány gyorsúszás     IV. korcsoport:  2004-2005-ben született tanulók. 
6./  100 m leány gyorsúszás     V-VI. korcsoport:  1999-2003-ban született tanulók. 
EREDMÉNYHIRDETÉSEK - GYORSÚSZÁS 
7./  100 m fiú mellúszás  III. korcsoport:  2006-2007-ben született tanulók. 
8./  100 m fiú mellúszás  IV. korcsoport:  2004-2005-ben született tanulók. 
9./  100 m fiú mellúszás  V-VI. korcsoport:  1999-2003-ban született tanulók. 
10./ 100 m leány mellúszás III. korcsoport:  2006-2007-ben született tanulók. 
11./  100 m leány mellúszás IV. korcsoport:  2004-2005-ben született tanulók. 
12./  100 m leány mellúszás V-VI. korcsoport:  1999-2003-ban született tanulók.
EREDMÉNYHIRDETÉSEK - MELLÚSZÁS 
 13./  100 m fiú hátúszás                III. korcsoport:  2006-2007-ben született tanulók.
14./  100 m fiú hátúszás                IV. korcsoport:  2004-2005-ben született tanulók.
15./  100 m fiú hátúszás                V-VI. korcsoport:  1999-2003-ban született tanulók.
16./  100 m leány hátúszás           III. korcsoport:  2006-2007-ben született tanulók.
17./  100 m leány hátúszás           IV. korcsoport:  2004-2005-ben született tanulók.
18./  100 m leány hátúszás         V-VI. korcsoport:  1999-2003-ban született tanulók.
EREDMÉNYHIRDETÉSEK - HÁTÚSZÁS 
 
Figyelem! A váltószámokban korcsoportonként, nemenként egy iskola egy csapatot indíthat. 
 
19. /  4×50 m fiú gyorsváltó             III. korcsoport:  2006-2007-ben született tanulók.
20. /  4×50 m fiú gyorsváltó  IV. korcsoport:  2004-2005-ben született tanulók.
21. /  4×50 m fiú gyorsváltó- VI. korcsoport:  1999-2003-ban született tanulók.
22./   4×50 m leány gyorsváltó        III. korcsoport:  2006-2007-ben született tanulók.
23./   4×50 m leány gyorsváltó        IV. korcsoport:  2004-2005-ben született tanulók.
24./   4×50 m leány gyorsváltó        V-VI. korcsoport:  1999-2003-ban született tanulók.
EREDMÉNYHIRDETÉSEK - VÁLTÓK 
 
Nevezés:  Nevezni a megyei versenyre az MDSZ honlapján található nevezési lapon lehet:  www.mdsz.hu .
Nevezési határidő: 2019. január 17. (csütörtök) 14.00 óra.  
 
Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk el. A nevezési lapon a versenyző legjobb időeredményének megjelenítése esetén a futambeosztás erősorrend szerint történik. 
 
A lebonyolítás rendje:  A különböző korcsoportú versenyzőket együtt indítjuk, de külön értékeljük, díjazzuk. Igazolási dokumentumok:  A Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláirt es pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal.  
 
 
A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi (iskola vagy sportorvosi) igazolásnak kell szerepelnie. Iskolák összevonása, illetve nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni. 
 
Diákigazolvány hiánya esetén az igazolás egyéb módja:  Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított es lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási (a tanulói jogviszony szünetelése eseten az iskola nyilvántartásában való szereplésről kiállított) igazolás bemutatása (amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges). Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK rendszer) specifikációinak megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. es VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező. A fent előirt dokumentumok bemutatásának hiányában az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja nem vehet reszt a versenyen. A kiserő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot vagy megbízó levelet. 
 
Kísérő részvételének kötelezettsége és feltételei:  Az Úszó Diákolimpia versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel (a továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon vagy külön megbízólevélben írásban megbízott.  A kísérő az adott versenyen versenyzőkent nem szerepelhet.  A fenti feltételeknek megfelelő kiserő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult reszt venni. 
 
Díjazás:  Versenyszámonként, nemenként, korcsoportonként az I.  - II. -  III helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
A megyei döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet ún. „szétúszással” el kell dönteni! 
 
Óvás:  Az óvási szándékot a versenyszám eredményének hivatalos közzététele, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutását követően haladéktalanul be kell jelenteni, míg a részletes óvást ezen időpontot követő fél órán belül kell írásban megtenni. ( Figyelem! A másnapig történő „e-mailes lehetőség” 2019. évben eltörlésre kerül.) Az óvást a  verseny bizottságnak 2 órán belül el kell bírálnia (ez korábban 5 nap volt)  
 
Időmérés, rajt:  A versenyen kézi időmérés történik, és – igazodva az MDSZ ORSZÁGOS DÖNTŐJÉHEZ: az egy rajt szabály kerül alkalmazásra.  
 
Költségek:  A verseny rendezési-, díjazási költségeit a rendezők, egyéb költségeket a résztvevők fedezik.  Egyebek:  A versenyzők a hivatalos kísérőkkel ingyen bemehetnek az uszodába. További kísérőknek látogató jegyet kell vásárolniuk. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak.  Egyéb vitás kérdésekben a Magyar Úszó Szövetség hazai versenyszabályai érvényesek.