2018/2019. Kis iskolák sportversenye – KÉZILABDA

Kis iskolák sportversenye – A sportoló nemzedékért

KÉZILABDA

2018/2019.tanév

versenykiírása

 

Jelen sportági versenykiírás esetében az általános szabályokat a Magyar Diáksport Szövetség elnökségének 16/2018 (I. 9.) számú határozatával jóváhagyott Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért Versenyszabályzat (a továbbiakban: Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat), illetőleg a mindenkor hatályos szövegváltozata határozza meg.

 

 1. A verseny célja:
 • Verseny- és játéklehetőség biztosítása a sportágak versenyszámait megismerő, különös tekintettel a hátrányos helyzetű települések köznevelési intézményeiben tanuló fiatalok részére.
 • Az atlétika, leánykézilabda, fiúlabdarúgás sportágak utánpótlásbázisának szélesítése, minél több iskoláskorú versenyző bevonásával.
 • Atlétika sportágban a korcsoportok legtehetségesebb egyéni versenyzőinek, továbbá olyan kis létszámú iskolák tanulóinak, amelyek nem tudnak csapatot kiállítani, országos versenyen való részvétel biztosítása.
 • Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
 • A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
 • A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

 

 1. Az országos döntő szervezője:

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

 

 1. A versenyek időpontjai, helyszínei:
 • Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.

A megyei/budapesti versenyeket 2019. május 19-ig kell megrendezni.

 

 • Országos döntő: 2019. június 17-20. (hétfő-csütörtök), Debrecen.

 

 1. A versenyek résztvevői:

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.

 

Korcsoportok:

 • Csapatversenyben kézilabda a III-IV. korcsoport.

Kézilabda leányok részére: alacsonyabb, II. korcsoportos (2008-2009-ban született) leánytanulók felversenyezhetnek.

Korlátozások:

A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településen lévő iskolák, valamint a Minősített Tehetséggondozó Műhelyeknek minősülő iskolák nevezhetnek.

 

Résztvevők:

 • Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
 • Országos döntő:

Csapatverseny: a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai.

 1. Meghívás:

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.

 • Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
 • Országos döntő:

– Az országos döntőről visszalépő megyei/budapesti 1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 2. helyezett csapata.

 

 1. Sportágak, versenyszámok:

 KÉZILABDA – LEÁNYOK

III-IV. korcsoportba tartozó 12 fős leánycsapatok.

 1. A versenyek lebonyolítása:
 • Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.

A megyei/budapesti versenyeket 2019. május 19-ig kell lebonyolítani.

 • Országos döntő: az időrendről, valamint a játék- és lebonyolítási rendről a beérkezett nevezések alapján az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság érintett sportági albizottságai döntenek.

 

 1. Nevezés:

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” X. pontja szerint.

 • Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport szervezetek határozzák meg.
 • Országos versenyek:

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat és egyéni versenyzőket a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

 

 1. Költségek:

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.

Az országos döntő költségei a programfüzetben meghatározottak szerint.

 

 1. Igazolás:

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:

Az elektronikus nevezési rendszerből generált nevezési lapon fel kell tüntetni az iskola (tagiskola) 2018. október 01-jei állapot szerinti – a köznevelési információs rendszerbe (KIR) feltöltött – tanulói létszámát. Az iskola igazgatója vagy a tagintézmény vezetője a nevezési lap aláírásával hitelesíti a létszámadatot.

Az Iskola igazgatója vagy a tagintézmény vezetője az elektronikus rendszerból generált nevezési lap aláírásával igazolja, hogy a tagiskola megfelel a „4. A versenyek résztvevői” bekezdés „Korlátozások” pontjában rögzített legalább egy feltételnek.

 

 1. Díjazás:

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:

Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

 

 1. Sportági rendelkezések:

KÉZILABDA:

 • Játékidő: 2x15 perc, 3perc szünettel.

Országos döntőn: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel.

 • A labda kerülete, súlya: 54-56 cm, 325-375 g (2-es méret).
 • Pályaméret: a mérkőzéseket csak 40 × 20 m-es játékterű. az illetékes kézilabda szövetség által hitelesített teremben lehet játszani.
 • Csapatlétszám: 12 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
 • Játékosok szerepeltetése: A csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, akiket a verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
 • Kizárás: az országos döntő mérkőzésein kizárt játékos vagy hivatalos személy (testnevelő, edző), olyan szabálytalanság miatt, amely azonnali kizárással és jelentési kötelezettséggel jár, a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet. A kizárás és minden egyéb határozat csak a diákolimpiai mérkőzésekre vonatkozik.
 • Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.
 • Eredményszámítás:

A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a továbbjutás:

2 csapat holtversenye esetén:

 1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
 2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
 3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.

3 csapat holtversenye esetén:

 1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.
 2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a jobb gólkülönbség dönt.
 3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
 4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a továbbjutás.

Az országos döntő helyosztóinál, ha döntetlen az eredmény, 5-5 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők az első hibáig.

Az első helyezést eldöntő mérkőzésen 2 × 5 perces hosszabbítás következik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt dobnak a játékosok, ha ez sem dönt, büntetődobásokkal folytatják az első hibáig.

 • Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
 • Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar

Diáksport Szövetség „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzata” és a Kézilabdázás hatályos verseny- és játékszabályai érvényesek.

 • A versenykiírásban az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosító számú, „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt projektben végzett tehetségszűrési, azonosítási pilot tevékenységek során felszínre került tehetségek (sport) bevonása biztosított.

 

Megyei Döntő

 

 

Helyszín: Városi Sportcsarnok Balkány Kossuth utca 5

Időpont: 2019. május 16. 08:30 sorsolás, 09:00 óra kezdés

Résztvevők:

-Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI

Testnevelő: Popovics Norbert

-Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Nyírpazony

Testnevelő: Pálóczy András György

-Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Geszteréd

Testnevelő: Szőke László

-Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI Kölcsey Ferenc Tagintézménye

Testnevelő: Moldván Tibor

 

Lebonyolítás:

Körmérkőzések, helyszíni sorsolás szerint:

9:00-    1-2

9:45-    3-4

10:30-  3-1

11:15-  4-2

12:00-  1-4

12:45-  2-3